Brandbrief DDA

De Dutch Datacenter Association (DDA), die de belangen behartigt van de Nederlandse Datacentersector, is een campagne gestart voor het uitbreiden van de stroominfrastructuur in bepaalde gebieden. Zij pleit voor snelle en grote investeringen in de huidige voorzieningen: lees het bericht hier.

Bytesnet onderkent de problematiek en ziet dat verdere uitbreiding van Datacenters rond Schiphol en Amsterdam wordt beperkt. De voorgestelde oplossing om, met voorrang op andere belangrijke energiethema’s zoals de gaswinning in Groningen, acuut de stroominfrastructuur in deze regio uit te breiden onderschrijft zij echter niet. Redenen zijn als volgt:

– Buiten Amsterdam/Schiphol is nog voldoende capaciteit beschikbaar voor nieuwe datacenters. De hyperscale datacenters wijken reeds uit naar gebieden met een toereikende energievoorziening, zoals Eemshaven en Wieringermeer. Het argument dat vanwege de datanetwerkaansluitingen, datacenters in Amsterdam/Schiphol gevestigd moeten zijn, is slechts valide voor een klein deel van de digitale diensten die vanuit datacenters worden geleverd.
– Datacenters, maar ook de fabrikanten van ICT apparatuur en -applicaties, hebben de laatste jaren hun energie-efficiency enorm verbeterd. Dit proces gaat gestaag door. ICT zal steeds meer geconcentreerd worden in professionele datacenters, maar de totale energiebehoefte van de sector zal, juist door de zich steeds verbeterende energie-efficiency, niet exponentieel groeien. Het ontwikkelen van energie innovatieve oplossingen en een betere spreiding van Datacenters in Nederland is waar Bytesnet zich voor inzet.
– De Datacentersector moet vanwege haar energie-intensieve bedrijfsvoering een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie naar fossiele vrije en groene energiebronnen. Bytesnet onderzoekt momenteel of zij voor haar nieuwe Data Competence Center, d’Root, in Groningen gebruik kan maken van groene waterstofenergie, die geleverd wordt onafhankelijk van het stroomnet. Samenwerking is voorzien met regionale en lokale partners. Dergelijke oplossingen zijn op korte termijn mogelijk en dragen bij aan een duurzaam energiesysteem.

Bytesnet zal bovenstaande visie blijven uitdragen en heeft als lid van de DDA aan directie en bestuur medegedeeld de campagne niet te ondersteunen.