Disclaimer

Disclaimer

Bytesnet B.V. , hierna te noemen Bytesnet, verleent u hierbij toegang tot www.bytesnet.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Bytesnet en derden zijn aangeleverd.
Bytesnet behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover te hoeven infomeren. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Bytesnet.

Auteursrechten:
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bytesnet. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bytesnet, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Beperkte aansprakelijkheid:
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bytesnet.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Overig:
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.