Primary Menu
DATACENTER / DATALAB BYTESNET
DATACENTER / DATALAB BYTESNET GRONINGEN nadert haar voltooiing

Er wordt met man en macht hard gewerkt aan het nieuwe pand in Groningen. Vanzelfsprekend kunnen wij niet wachten om in te mogen trekken in dit nu al iconische pand. Bekijk hier de meest recente film.

Lees meer

Onze restwarmte voor Warmtestad
Datacenter Restwarmte & Innovatie Congres 2018

Vandaag woensdag 10 oktober, op de nationale Dag van de Duurzaamheid, komen overheden, datacenters en andere belanghebbenden samen op het Datacenter Restwarmte & Innovatie Congres 2018. Met de komst van het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord willen zij de inspanningen op het gebied van restwarmte-hergebruik middels dit congres nog verder in een stroomversnelling brengen.

Uw datacenter heeft hier reeds inhoud aan gegeven door haar restwarmte van ons Data Competence Center d’Root in Groningen beschikbaar te stellen aan WarmteStad. Vooruitlopend op de besluitvorming en dit congres werd een intentieverklaring omgezet naar een overeenkomst waarin Bytesnet haar restwarmte exclusief aan WarmteStad aanbiedt voor de verwarming van gebouwen en woningen.

Meer op https://www.linkedin.com/in/michael-arbman-8b855b6/detail/recent-activity/shares/

WIJ (BE)DENKEN
Samenwerken in een omgeving van wederzijds vertrouwen en respect

Bytesnet is dé partner van data-afhankelijke organisaties: educatieve organisaties, zorginstellingen, overheid en ondernemingen. Onze mensen zorgen dat verbinding bindt. Bytesnet bedenkt én faciliteert voor u de beste en slimste datacenteroplossingen. Op basis van verbondenheid, professionaliteit en  lokale bereikbaarheid. Zodat uw klanten zorgeloos hun werk kunnen doen. Mensen en data, 100% Bytesnet!

WIJ DOEN
Zodat uw medewerkers en klanten zorgeloos kunnnen werken

Met onze dienstverlening zijn wij graag het fundament onder uw digitale- en ICT strategie. Primair richten wij ons op het leveren van housing & co-location, cloud services, network services en consulting en migratie naar een cloud. Op basis van onze deskundigheid helpen wij u met diensten en producten die uw data- en informatiestromen verbeteren, zodat u in staat bent beter te presteren voor úw klanten.

WIJ ZIJN

Hét State of the Art Datacenter.

Bytesnet levert datacenterdiensten, regionaal vanuit Groningen en Rotterdam. U kunt bij ons terecht om in een beveiligde en perfect geconditioneerde omgeving uw eigen server- en netwerkapparatuur te plaatsen.

WIJ (BE)DENKEN VOOR ONDERNEMERS

Afhankelijk van data.

Zonder juiste datastromen, geen professionele processen. Bytesnet is dé partner van data-afhankelijke organisaties: educatieve organisaties, zorginstellingen, overheid en ondernemingen.

WIJ DOEN VOOR MENSEN

Onze mensen zorgen dat verbinding bindt.

Bytesnet bedenkt én faciliteert voor u, op lokaal niveau, de beste en slimste datacenteroplossingen. Mensen en data, dat is 100% Bytesnet. Dat is zorgen voor vertrouwen en continuïteit in bedrijfsvoering.