HPC Compute

High Performance overal waar u het nodig heeft

Wij bieden verschillende niveaus management voor High Performance Computing, van bare metal tot een virtuele server omgeving. Met een bare metal dienst beschikt u over uw eigen HPC-server met de nieuwste technologie. U kunt deze inrichten zoals u wilt. Wij zorgen voor operationeel beheer en toegang, u bent verantwoordelijk voor de inhoud. Uw voordeel is dat u zonder investeringen wel de beschikking heeft over de meest moderne geaggregeerde super computerkracht voor digitale engineering en data-analyses.

Flexibele prijsstelling

U huurt naar behoefte en betaalt een vaste prijs voor het afgenomen aantal resources, per maand/jaar of pay-per-use. Wij rekenen geen extra kosten voor de transfer van data naar onze omgeving.

Nieuwste technologie

Technologie ontwikkelt zich steeds sneller. Investeringen in supercomputers kennen hele korte afschrijvingen. Bij ons beschikt u over uw eigen HPC met de nieuwste technologie.

Opslag in Nederland

Uw HPC-omgeving staat in onze eigen datacenters in Nederland. In elke situatie houden wij uw data in Nederland.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij zorgen dat uw HPC omgeving goed functioneert. Daarvoor monitoren we 24×7 de performance. Problemen signaleren we zo al in een vroeg stadium. Mocht een server of een deel daarvan uitvallen, dan schakelen we  door naar een andere omgeving, waar u gewoon verder kunt werken.

Ook controleren we  continu de capaciteit. Als de machine volloopt, adviseren we bijtijds om uit te breiden. Toegang tot de machine regelen wij.

Privacy 

Data-analyses en onderzoek bevatten veelal gevoelige informatie. In de public cloud geldt vaak Amerikaanse wetgeving waarbij de Amerikaanse overheid onder bepaalde voorwaarden de gegevens mag inzien. In ons Nederlandse datacenter geldt dat niet. Alle informatie blijft binnen de landsgrenzen en buitenlandse overheidsinstantie hebben geen inzage in uw data of onderzoek.

Voor innovatie is degelijke digitale ondersteuning essentieel. Wij zorgen voor hardware met de modernste technologie, voor betreft CPU, GPU, opslag en FGPA, en de juiste configuratie. Dat verhoogt de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van uw analyses. Daarnaast zorgen we voor maximale zekerheid door redundante uitvoering van stroom, koeling en datatoevoer. Mocht een server of een schijf toch uitvallen, dan wordt er automatisch overgeschakeld naar een ander systeem.

Certificering 

Bytesnet is een van de meest gecertificeerde aanbieders van datacenterdiensten in Nederland. Wij beschikken over ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), ISO 27001 (gegevensbescherming) en als eerste datacenter in Nederland over ISO 27701 (privacy). Daarnaast ook over ISAE 3402 II en NEN 7510 (verbijzondering ISO 27001 voor de zorg).

Duurzaamheid 

Duurzaamheid vinden wij belangrijk. Daarom wordt onze HPC-hardware gekoeld met behulp van olie (Immersed Computing©). De restwarmte hergebruikt WarmteStad in Groningen om gebouwen in de omgeving te verwarmen. We zijn bezig ons gereed te maken om onze eigen energie op te wekken met waterstof. Meer over onze duurzaamheidsprojecten leest u op onze pagina Duurzaamheid.

Meer weten? Vraag het Anthony!

Heeft u interesse in super computerkracht voor uw analyses of AI? Neem contact op met ons salesteam. Zij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van HPC.

HPC Storage

Data direct beschikbaar voor wie dit nodig heeft.

Data Analytics & AI

Onze (brein)kracht voor uw algoritmes.