Duurzaamheid

De enige weg vooruit voor onze digitale samenleving 

IT is onderdeel van ons leven. In alles werkt Bytesnet aan een maximale CO-2 reductie van haar diensten, met de inzet van de nieuwste innovaties en technologie. Het koelen van datacenters verbruikt de meeste energie. Daarom zit hier een groot besparingspotentieel. Wij maken daarom gebruik van vrijeluchtkoeling. De resterende, waardevolle restwarmte wordt geleverd aan WarmteStad voor de verwarming van huizen en gebouwen in en rondom Groningen. We innoveren verder door IT systemen onder te dompelen in olie. Dit is nog efficiënter koelen en geeft nog hogere temperaturen voor de restwarmte. Dit is de ultieme combinatie om de energieprestatie van een datacenter te sterk te verbeteren. We lopen hiermee voorop in Nederland.

Innovatieve koeling

Het koelen van datacenters is de grootste energievreter. Daarom besparen we juist hierop. Naast vrijeluchtkoeling maken we de volgende stap door IT apparatuur in speciale olie te dompelen en zo nog efficiënter te koelen. Dit verhoogt de levensduur en levert restwarmte met een hogere temperatuur.

Hergebruik restwarmte

De restwarmte van ons datacenter d’ROOT gebruikt WarmteStad Groningen om woningen te verwarmen. Onze restwarmte is nog waardevoller door hogere temperaturen dankzij de koeling met olie. Dit levert het warmtenet een CO2-besparing op van minimaal 55% ten opzichte van de oorspronkelijke uitstoot.

Waterstof als energiebron

We gaan als eerste datacenter in Nederland een pilot doen om groene waterstof in te zetten als energiebron. Dit kan zowel voor de primaire stroomvoorziening zijn, en daarmee een alternatief voor het openbare stroomnet, alsook voor de noodstroomvoorziening.

Een duurzame digitale samenleving 

In de toekomst zal IT een steeds grotere rol spelen in alle aspecten van ons leven. De energie die daarvoor nodig is, is onvermijdelijk. Nu al verbruiken datacenters bijna 3% van de totale energieconsumptie in Nederland. In de afgelopen jaren hebben datacenters behoorlijke stappen gezet in energiebesparing. Was er vroeger nog 1 kilowattuur nodig op elke kilowattuur die een computer gebruikte, tegenwoordig is deze overhead al teruggebracht van 100% naar minder dan 20%. Nog minder overhead realiseren, is praktisch onmogelijk. Wel kunnen we de energieopwekking duurzamer maken en warmte hergebruiken. In dat kader werken we ook hard aan een pilot om groene waterstof als alternatieve energiebron in te zetten.

Met de volgende initiatieven leveren we een bijdrage leveren aan een meer duurzame digitale dienstverlening en spelen daarmee een voortrekkersrol in Nederland:

Restwarmte naar Warmtestad Groningen

In Groningen bouwt WarmteStad aan een van de grootste warmtenetten van Nederland. Bytesnet heeft een overeenkomst gesloten met WarmteStad om de restwarmte geproduceerd in d’ROOT om niet te leveren aan het warmtenet. De leidingen zijn al gelegd en de warmtewisselaar wordt in de eerste helft van 2022 geplaatst. In de animatie hieronder wordt de werking uitgelegd.

Animatie Warmtestad

Vloeistofkoeling

De energie-intensieve processoren van de HPC hardware worden sinds september 2021 gekoeld in vloeistof. We maken hierbij gebruik van de technologie die is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Asperitas. De vloeistofkoeling bespaart energie, ruimte en verlengt de levensduur van de apparatuur. Een ander belangrijk voordeel is dat de restwarmte een substantieel hogere temperatuur heeft dan de gebruikelijke luchtkoeling. Hierdoor is ook de genoemde koppeling met WarmteStad veel energie-efficiënter. Hier is een animatie waarmee de oplossing inzichtelijke wordt gemaakt.

Animatie HPC

Pilot toepassing groene waterstof

In Noord-Nederland is een groot consortium gevormd, genaamd HEAVENN, voor het stimuleren van het gebruik van groene waterstof. Noord-Nederland krijgt als eerste regio in Europa subsidie voor via door de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) van de Europese Commissie. HEAVENN is een breed programma waarbinnen nieuwe technologieën worden ontwikkeld voor het produceren, opslaan, transporten en gebruiken van groene waterstof. Bytesnet participeert door het plaatsen van een brandstofcelinstallatie waarmee energie wordt opgewekt en het datacenter wordt gevoed. Waterstof is daarbij een additionele groene energiebron.

Versnelling naar een duurzame digitale infrastructuur in Nederland

Bytesnet levert een actieve bijdrage aan de energie-efficiëntie van hard- en software. Met de partners WeCoolIT en Tuuring zijn monitoringtools ontwikkeld om de mogelijkheden van “Powermanagement” (de energiebesparingsmogelijkheden van IT systemen) te benutten, zonder concessie te doen aan de performance van de applicaties. Zo helpen we onze klanten om te versnellen in de transitie naar een duurzame digitale infrastructuur.

Dit is een concrete toepassing die is voortgekomen uit het programma LEAP van de Amsterdam Economic Board. LEAP – Lower Energy Acceleration Program – Amsterdam Economic Board

Innovatie met onderwijs & onderzoek

Samen met de Digital Society Hub, de broedplaats voor innovatie van de Hanzehogeschool, lopen verschillende projecten om het energieverbruik van hardware en software te optimaliseren.

Meer tips hoe u duurzaam kunt zijn?

Neem gerust contact met ons op als u wilt weten hoe u zo duurzaam mogelijk uw servers kunt inzetten. Wij denken graag mee hoe u energie bespaart en we samen de digitale samenleving duurzamer maken.