Bytes van Kevin: d’ROOT, de nieuwe norm in Datacenters

De nieuwe norm

Op 14 november 2018 opende minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) het nieuwe d´ROOT, het nieuwe datahttps://www.bytesnet.nl/wp-admin/post-new.php#center van Bytesnet in Groningen.

D’ROOT is een uniek concept waar naast een datacenter ook een datalab is ontwikkeld. De plek waar onderwijs, overheid en ondernemers samen komen om het nieuwe goud, data, volledig uit te nutten. Enkele weken geleden heeft Kevin een vlog opgenomen waarin hij de bouw van d´ROOT volgt. In die vlog benadrukt hij dat in het nieuwe d´ROOT veel meer gebeurt dan alleen het veilig en betrouwbaar plaatsen van servers in de daarvoor ontwikkelde racks. Dankzij het datalab wordt op de Zernike Campus veel gedaan aan onderzoek naar Big Data en de energietransitie. Daarnaast wordt ruimte geboden om in het lab te werken aan en met High Performance computing. Kevin geeft in zijn vlog en goede indruk van de bouw in de weken voor de officiële opening.