De digitale modernisering van het onderwijs, gebeurt nu!

Wat het goede nieuws is in deze onwennige en surrealistische wereld? Dat mensen op allerlei gebied hun veerkracht tonen in een situatie die voor iedereen onbekend is. Zo ook in het onderwijs. Moderne technologie wordt nu gebruikt om zo veel mogelijk leerlingen en studenten toch online les te geven. Microsoft Teams, Zoom en Google HangOuts worden volop ingezet. Leren op afstand zorgt voor de continuïteit van het leren. Dat is prachtig om te zien, want het draagt allemaal bij tot:

Het oplossen van de digitale gap

In de media, maar ook in de politiek worden twee belangrijke knelpunten benoemd; enerzijds is dat het onderwijs in veel gevallen werkt met verouderde technologie, anderzijds is dat het digitale kennisniveau van docenten ook op het niveau van 2020 moet komen. Eenvoudig gezegd moet tegenwoordig iedereen een leven lang leren om bij te blijven, dus docenten ook.

Aansprekende initiatieven

Juist in crisistijd ontstaan allerlei initiatieven om ervoor te zorgen dat er binnen het onderwijs gebruikgemaakt kan worden van moderne technologie. Zo heeft gemeente Rotterdam recent een donatie ontvangen van 3.000 chromebooks om kinderen uit arme gezinnen nu ook onderwijs te kunnen geven. En er is meer nodig, dus doen we ook een oproep aan onze technologie partners om, waar mogelijk, een bijdrage te leveren. Het delen van dit bericht wordt daarom op prijs gesteld.

Om het digitale kennisniveau van docenten te vergroten zorgt Bytesnet, samen met andere partners, voor kennisoverdracht. Dat gebeurde tot voor kort op de scholen zelf, maar ook binnen ons bedrijf. Op de Bytesnet locatie d’ROOT in Groningen hebben we zelfs een auditorium waar les gegeven kan worden en bieden we werkplekken aan voor studenten van de hogeschool en universiteit op de Zernike Campus. In Rotterdam gaan we een samenwerking doen met een Cloud Engineering project en de IT Campus. Natuurlijk hopen we binnenkort weer persoonlijk studenten en docenten de hand te kunnen schudden.

Een bijdrage leveren aan de beroepen van morgen

Een aanzienlijk deel van de beroepen in 2030 bestaan nog niet in 2020. Dat is de gezamenlijke uitdaging waar het onderwijs en het bedrijfsleven voor staan. Om ervoor te zorgen dat competentie en vaardigheden van jong geschoold IT-personeel aansluit bij de dagelijkse praktijk helpen wij om opleidingen actueel en beter te maken. Door dit samen te doen, zullen er ongetwijfeld nieuwe studierichtingen gaan ontstaan. Onze collega, Hans den Aantrekker, heeft bijvoorbeeld veel met vmbo 3 en 4 studenten te maken die we, als ze goed en ambitieus zijn, helpen met een mooie start van hun carrière. Technisch vaardige mensen op het gebied van installatie, maar ook mensen die goed zijn om data veilig en beschikbaar te houden kunnen we immers altijd gebruiken.

Digitaal onderwijs moet veilig

Alle online applicaties die nu gebruikt worden om les te geven komen uit de Cloud. Bytesnet levert de verbindingen om data en informatie te ontsluiten voor de buitenwereld op een veilige, optimale en kostenefficiënte manier. Als daar vanuit het onderwijs vragen over zijn, schroom niet om contact met ons op te nemen. Zonder verbinding staat alles stil en gelukkig kunnen we elkaar gewoon via deze digitale verbinding online ontmoeten!

Veel succes met de digitale modernisering van het onderwijs!