De structurele samenwerking op IT? Dat kan nog beter!

Wij vinden het positief nieuws; om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken gaat de Rijksoverheid structureel samenwerken met hogescholen en universiteiten. Staatssecretaris Knops en koepelvoorzitters van het hoger onderwijs hebben recent hiervoor een overeenkomst getekend. Maar wat ons betreft kan het nog beter om Nederland voorop te laten lopen op het gebied van digitalisering.

Een oproep aan het bedrijfsleven

Studenten van hogescholen en universiteiten kunnen nog beter op de toekomstige praktijk voorbereid worden als er niet alleen maatschappelijke digitaliseringsvraagstukken vanuit de Rijksoverheid worden aangedragen. Ook werkgevers hadden aan de ondertekening-tafel moeten zitten. Juist vanuit mkb-bedrijven zijn er veel vragen en onduidelijkheden rondom onderwerpen als ML, Machine Learning, data science en AI, Articifial Intelligence. Vaak blijft het bij ideeën die ondernemers hebben, maar ontbreekt het aan de data- of technische kennis om ze zelf uit te voeren. De onderzoeksprojecten zouden dus niet alleen vanuit de Rijksoverheid moeten komen maar vooral ook vanuit het bedrijfsleven!

Bytesnet als schakel tussen overheden, bedrijven en het onderwijs

Net zoals staatssecretaris Knops is het ook onze ambitie om Nederland voorop te laten lopen op het gebied van digitalisering. Daarom bestaat er sinds november 2018 een Data Competence Center en innovatielab op de locatie van Bytesnet in Groningen, d’ROOT. D’ROOT is geopend door minister Ingrid van Engelshoven, wat je kunt terugzien in de video op deze pagina. Belangstellenden vanuit de wetenschap, educatie, overheid, bestuurders (waaronder Tweede Kamerleden) informeren we daar bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie, bedrijven kunnen workshops bij ons organiseren en omdat we op de Zernike Campus gehuisvest zijn kunnen studenten gebruikmaken van onze broedplaats en meedenken en meepraten over innovatieve projecten van het bedrijfsleven.

De deuren staan open

Natuurlijk niet van ons datacenter, maar wel van ons Data Competence Center. Dat betekent dat we de samenwerking zoeken met het bedrijfsleven en een jonge generatie van studenten. Omdat we geloven dat er op deze manier een versnelling plaatsvindt op het gebied van techniek en innovatie en er vanuit de snel veranderende praktijk geleerd wordt. Data vormt daarbij een cruciale factor, daarom bieden we de faciliteiten om deze data veilig te verwerken en op te slaan.

Een idee, maar geen idee hoe?

Leg het eens bij ons neer, dan laten we er meerdere partijen met een frisse blik naar kijken of richten er zelfs samen een testomgeving voor in om samen digitaal voorop te lopen en een goede concurrentiepositie te behouden. Heb je een specifieke oplossing die verder doorontwikkeld kan worden, ook dan houden we ons aanbevolen om mee te denken.

Meer weten? Neem contact op met Michael!

Wil je meer informatie over onze oplossingen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!