Goed nieuws voor d’ROOT uw Data Competence Center als het gaat om de energietransitie

Goed nieuws voor d’ROOT uw Data Competence Center als het gaat om de energietransitie. Europese steun voor dé groene waterstofregio van Europa: Noord-Nederland

Noord-Nederland is op koers om een van de Europese waterstofkoplopers te worden. De Noord-Nederlandse subsidieaanvraag voor een Hydrogen Valley is door de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) van de Europese Commissie geselecteerd om de subsidie-overeenkomst voor 20 miljoen euro met een publiek-private cofinanciering van 70 miljoen euro voor te bereiden. De totale projectomvang is circa 90 miljoen euro. Deze subsidie is bestemd voor de ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen in Noord-Nederland. Uiterlijk januari 2020 beoogt het consortium de overeenkomst te kunnen tekenen en zal het zesjarige project van start gaan.

De subsidieaanvraag is gedaan in april dit jaar door het HEAVENN-consortium, geleid door Energy Valley (part of New Energy Coalition). HEAVENN staat voor H2 Energy Applications (in) Valley Environments (for) Northern Netherlands en bestaat uit 31 publieke en private partijen, waaronder Bytesnet uit 6 Europese landen. New Energy Coalition en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland waren de aanjagers in de aanvraag, die is ondersteund door meer dan 65 nationale en internationale partijen van Californië tot aan Japan en Nieuw-Zeeland. Het HEAVENN-project is uniek omdat het de hele waterstofketen omvat en verbindt binnen een geografische regio.

Integrale groene waterstofketen: van productie tot tankstations

Projecten die ondersteund zijn gericht op sectorale integratie: de grootschalige productie van groene waterstof als grondstof voor de industrie, de opslag, transport en distributie van waterstof en de toepassing voor de energievoorziening voor zowel de industrie als de gebouwde omgeving en in de mobiliteit.

Bytesnet is voornemens in een viertal fases groene waterstof als energiebron te gebruiken voor haar Data Competence Center d’ROOT.  De gebruikte energie kent een restproduct, warmte. Deze zal niet worden terug gekoeld maar gebruikt worden door WarmteStad.

Persbericht: Warmtestad

Het ideale plaatje van Bytesnet werkt als volgt: Groene stroom, zoveel mogelijk opgewekt door waterstof, voedt de computers, die warmte afgeven en gekoeld moeten worden via een systeem van water en lucht. De opgewekte warmte wordt terug geleverd aan WarmteStad die hiermee gebouwen en woonhuizen verwarmt op de Zernike Campus en nabij gelegen woonwijken. Via een ingenieus systeem wordt  het koelwater  in verschillende stappen gebruikt met steeds hogere temperaturen. De laatste stap is de koeling van High Performance Computers die in olie zijn ondergedompeld. Deze warmte is efficiënter te gebruiken door WarmteStad omdat de temperatuur fors hoger ligt dan bij een traditioneel datacenter.

Leiderschap in Europa

Het betreft een van de grootste subsidies die het publiek-private partnerschap FCH JU, dat binnen het HORIZON 2020-kaderprogramma valt, beschikbaar heeft gesteld voor een project. Deze subsidie en de cofinanciering die ermee gepaard gaat, stelt de winnende regio in staat om niet louter losse projecten te ontwikkelen maar sectorale integratie op het gebied van groene waterstof te realiseren en de leiderschapspositie in Europa in te nemen.  Bytesnet is trots om hiervan deel uit te mogen maken.