Hanzehogeschool

Het Bytesnet Datalab: een inspirerende en uitdagende broedplaats

Hoe Bytesnet denkt over ondernemen sluit naadloos aan op de moderne visie van de Hanzehogeschool op onderwijs en onderzoek. In het Datalab van het gloednieuwe d’ROOT datacenter van Bytesnet smelten beide samen.

Het d’ROOT datacenter op Zernike Campus was goed en wel open toen studenten en docenten van de Digital Society Hub van de Groningse hbo-instelling er bijeen kwamen voor de eerste sessies in het Datalab. Dat de belangstelling voor het Datalab zo snel op gang zou komen verraste directeur Peter de Jong van Bytesnet aangenaam.

‘Ik zie nu al dynamiek ontstaan’, zegt hij. ‘Er is inmiddels een minor gestart rond energiegebruik van hardware en een minor waarin de veiligheid van Internet of Things wordt bestudeerd. Ik ben ervan overtuigd dat er over een tijdje iets groeit dat we helemaal niet hadden voorzien.’

De deuren open
Bytesnet zet de deuren wijd open voor organisaties die met de datacenter-pionier willen samenwerken. ‘Wij willen als datacenter verder kijken dan alleen de verhuur van vierkante meters serverruimte’, legt De Jong uit. ‘We stellen ons als partner op en willen onderdeel zijn van een ecosysteem waar onderwijs, bedrijfsleven en andere partners samenkomen rond thema’s zoals data en energietransitie.’

Het is een streven dat raakt aan doelstellingen rond maatschappelijk verantwoord  ondernemen. Het gaat Bytesnet bij het invullen van de bedrijfsfilosofie niet om het financieel rendement, maar in de eerste plaats om de maatschappelijk toegevoegde waarde, benadrukt De Jong: ‘Het is een visie voor de langetermijn. Daarmee raken we op een andere manier betrokken bij onze klanten en zijn we niet alleen een pakhuis met gegevens voor ze.’

Het meest concreet wordt deze gedachtengang ingevuld met het Datalab dat Bytesnet in d’ROOT heeft ingericht. Het biedt mensen en organisaties die elkaar normaal misschien niet zo snel ontmoeten een plek waar ze kun kennis met elkaar kunnen delen.

First supplier
Bytesnet is voor de Hanzehogeschool overigens eveneens first-supplier van datadiensten. De hbo-instelling maakt gebruik van het twin-datacenterconcept van Bytesnet voor het beheer van onder meer de leerlingendata en de financiële administratie.

Voor het Datalab is een flink deel van de ruimte op de begane grond van d’ROOT ingeruimd. Het is een verzameling van faciliteiten zoals een van designmeubilair voorzien auditorium, een scrumruimte, vergaderzalen en een ruimte voor testapparatuur waar het Haarlemse bedrijf Asperitas binnenkort een demo-unit voor supersnelle oliegekoelde computers heeft geplaatst.

Hier is het waar de Hanzehogeschool aanhaakt. De Groningse hbo-instelling wil studenten meer bieden dan alleen traditioneel onderwijs en zet daarom een stap verder. Onderwijs moet uit het klaslokaal, vindt de Hanzehogeschool. ‘Alleen overdracht van kennis van docent op student is in de huidige onderwijsfilosofie ontoereikend’, zegt Roland Hiemstra.

Van elkaar leren in de innovatiewerkplaats
Hiemstra is programmadirecteur van Digital Society Hub (DSH), een van innovatiewerkplaatsen van de Hanzehogeschool. De Hanzehogeschool heeft er een gebouw voor aangekocht op Zernike Campus. Hier komen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen. Om van elkaar te leren en om nieuwe kennis en producten te ontwikkelen. De Hanze wil dat vanaf 2020 iedere student van de Hanzehogeschool tijd doorbrengt in een innovatiewerkplaats.

Hiemstra: ‘Wil je als onderwijsinstelling echt verder en state-of-the-art onderwijs bieden, dan moet je voorbij je eigen grenzen kijken. Daar zijn ook eigen onderzoeksafdelingen en de ondersteuning van bedrijven en andere organisaties voor nodig. We zoeken daarom partners die een meerwaarde kunnen bieden aan studenten, docenten en onderzoekers.’

Partnerschap zoeken
Digitalisering is bij uitstek een onderwerp waarvoor dergelijke partnerships goed werken, zegt Hiemstra. ‘Het is een breed thema. Je kunt als onderwijsinstelling nooit zelf alle facetten ervan onder één dak aanbieden.’ Zoals de Hanze op het gebied van ict heeft gekozen voor Bytesnet is het op mediagebied een partnerschap aangegaan met OOG, het lokale radio- en tv station. En voor de nieuwe supersnelle mobiele datatechnologie 5G is de Hanzehogeschool een van de founding fathers van 5G-Groningen.

Minoren
De samenwerking tussen d’ROOT en DSH heeft onder meer concreet vorm gekregen met de opzet van een minor rond energiebesparing en een minor met veiligheid van Internet of Things als studieonderwerp. In de eerste minor werken lectoren en studenten aan de energie-efficiëntie van hardware en hoe die met software kan worden beïnvloed. Gebruik makend van de servers in d’ROOT scherpen studenten in de minor hun kennis aan van een onderwerp met een hoge actuele waarde. En Bytesnet verwacht met de bevindingen de energie-efficiency van zijn datacenter te kunnen verbeteren.

De IoT-minor die DSH in het Datalab heeft opgezet gaat over een al even actueel onderwerp, namelijk de veiligheid van internet of Things-netwerken en sensoren. Zowel de hackability van IoT-netwerken als de veiligheid van data die de sensoren uitzenden is onderwerp van studie. Ook deze minor sluit goed aan bij het profiel van d’ROOT als data competence centre.

Het Bytesnet Datalab biedt de onderwijsinstelling zo een zeer interessante cross-over, zegt Hiemstra. ‘Het is een broedplaats waar werelden bijeenkomen en samenwerken: de wereld van een kennisinstelling als de Hanzehogeschool en allerlei bedrijven die met digitalisering bezig zijn.’

Verbindingen maken
Studenten en onderzoekers kunnen er samenwerken aan projecten en opdrachten, samen met bedrijven. Ze kunnen er les krijgen van mensen uit de praktijk en bijeenkomsten bijwonen. Zo biedt het Datalab volgens Hiemstra de verbinding met de wereld waar studenten na hun studie aan de slag gaan.

Het Datalab is een inspirerende en uitnodigende omgeving, vindt Hiemstra.

‘We weten elkaar inmiddels goed te vinden’, zegt hij. ’We versterken elkaar. Nu al zien we er nieuwe activiteiten en ideeën groeien’.