HPC Consortium maakt duurzame Big data verwerking en data opslag toegankelijk in uniek businessmodel

FRANKFURT, 16 juni 2019 – ISC 2019 FRANKFURT

Vier vooraanstaande partijen hebben de handen ineengeslagen om tegen lage exploitatiekosten, mede door een lage energie footprint, razendsnelle dataverwerking en opslag toegankelijk te maken voor wetenschap, universiteiten, overheden, industrieën en bedrijfsleven.

Het betreft het Nederlandse Data Competence Center & Datalab Bytesnet d’ROOT uit Groningen en de wereldwijd opererende organisaties FTL Systems (uitzonderlijke prestaties in rekenkracht) en DDN Systems (snelste en dichtst ingesloten dataopslag in de industrie). De vierde partij is Asperitas, gehuisvest in Haarlem, Nederland. Met een awardwinning technologie, genaamd ‘Immersed Computing’, zorgen zij voor baanbrekende resultaten op het gebied van duurzaamheid en kostenbesparingen binnen datacenters.

Uniek businessmodel brengt data en innovatie bij elkaar
De ambitie van het HPC Consortium is groot. De geconstateerde uitdaging in de markt is dat veel partijen, waaronder de wetenschap, universiteiten, ziekenhuizen en de entertainment industrie behoefte hebben aan superrekenkracht en dataopslag. Voor veel van deze partijen zijn de afzonderlijke investeringen te groot. Door de investering over meerdere belanghebbenden te verdelen én te zorgen voor de juiste mix van lage energiekosten en optimale prestaties is Big Data verwerking en opslag nu mogelijk voor meerdere marktpartijen.

Bytesnet d’ROOT voegt daar nog iets aan toe. In één van de modernste datacenters van Europa brengen zij wetenschap, universiteiten, industrieën en bedrijfsleven bijelkaar door innovatieve (samen)werk(ing)splekken aan te bieden in het speciaal daarvoor ontwikkelde Data Competence Center. “Naast het gezamenlijk bouwen aan duurzame superrekenkracht en dataopslag moest het kunnen meedenken met innovatieve ideeën en nieuwe businessmodellen ook een plek krijgen. Daar zit voor ons de echte toegevoegde waarde”, aldus Peter de Jong, directeur van Bytesnet.

Zo is er bij Bytesnet d’ROOT inmiddels een innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool uit Groningen ingericht en is d’ROOT ook de thuisbasis geworden voor het Science Datacenter van Astron, het Nederlands instituut voor radioastronomie. Miljoenen beelden uit het heelal worden razendsnel verwerkt ten behoeve van de wetenschap en het doen van nieuwe ontdekkingen.

Baanbrekende resultaten op het gebied van duurzaamheid
De high performance chipsets van FTL Systems kunnen voor de volle honderd procent worden gebruikt, omdat er geen oververhitting kan ontstaan door de baanbrekende technologie van Asperitas. Dezelfde optimale inzetbaarheid geldt voor de dataopslag van DNN. DNN zorgt voor een twee tot zes keer grotere capaciteit dan gebruikelijk per datacenter rack unit. De FTL System servers worden in een afgesloten ruimte in een totale vloeistofkoeling geplaats, ook bekend als immersiekoeling, waardoor datacenters geen dure energie en kostbare ruimte verspillen aan dure koelinstallaties en systemen. Extra duurzaam is dat de vrijgekomen warmte kosteloos wordt teruggegeven aan het energienet van WarmteStad.

Asperitas heeft verschillende Europese prijzen gewonnen, waaronder de Europas Greentech-award, de Global Changemaker-prijs en de New Energy Challenge (georganiseerd door Shell). “Wij zijn een clean en hight tech organisatie. Onze missie is om datacenters zo duurzaam, schaalbaar en compact mogelijk te maken en voelen ons verantwoordelijk om met een lagere energie voetafdruk bij te dragen aan een betere wereld”, aldus Maikel Bouricius, Marketing Manager Asperitas.

Het HPC Consortium faciliteert baanbrekende gebeurtenissen
Door Big Data verwerking en opslag mogelijk te maken voor meerdere marktpartijen zullen nieuwe ontdekkingen worden gedaan die een bijdrage leveren aan ons dagelijkse bestaan.Grote vraagstukken als het oplossen van wereldwijde ziekten, waaronder kanker en dementie, of ontdekkingen in het heelal zijn allemaal afhankelijk van grootschalige dataverwerking.Ook zelfrijdende auto’s of productiemiddelen die door metingen van sensoren om onderhoud vragen zijn afhankelijk van data. Al die gebeurtenissen worden vanaf nu door het HPC Consortium bij elkaar gebracht in een duurzaam en uniek businessmodel.

Meer weten?

Bytesnet Groningen (d’ROOT) – De Bunders 1 – 9747 AX Groningen
Leo de Vries – 06-539 491 61 – leo.devries@bytesnet.nl
www.bytesnet.nl

FTL Systems – Paterswoldseweg 806 – 9728 BM Groningen
050 720 0408 – info@ftlsystems.eu
www.ftlsystems.com

DDN Systems – 9351 Deering Avenue, Chatswordt, CA 91311, United Kingdom
+33 618 579 970 – info@ddn.com
www.ddn.com

Asperitas – Robertus Nurksweg 5 – 2033 AA Haarlem
088 96 000 60 – marketing@asperitas.com
www.asperitas.com