Groen gebouw

Met uniek concept versterkt bytesnet het noordelijk ICT-ecosysteem

Bytesnet geeft inhoud aan haar ambitie. Ontstaan vanuit de Internet Exchanges in Groningen en Rotterdam en sinds haar oorsprong verbonden aan regionale kennis- en zorginstellingen, ICT bedrijven en start-ups, zet Bytesnet een volgende ambitieuze stap. Met partners en klanten ontwikkelde het bedrijf een uniek concept bestaande uit een combinatie van een geavanceerd datacenter en een innovatief Datalab op Campus Groningen. Primeur voor Nederland: het geheel wordt vanaf ontwerp tot aan de realisatie aardbevingsbestendig gebouwd.

Groen gebouw
Bytesnet investeert in totaal circa 20 miljoen euro in deze nieuwe ambitie. Het letterlijk en figuurlijk groene gebouw komt midden op de Zernike Campus Groningen, nabij het “Energy Transition Centre” (EnTranCe). “Het definitieve ontwerp is klaar, de vergunning wordt aangevraagd”, zegt Peter de Jong, CEO van het Groningse bedrijf. “We hopen binnenkort te kunnen starten met de bouw. Dan kunnen we het gebouw in het derde kwartaal van volgend jaar openen.”

Het wordt een spraakmakend, futuristisch en uitnodigend gebouw. Bytesnet kiest er namelijk voor om met het gebouw en de faciliteiten een bijdrage te leveren aan de ICT-infrastructuur en de ambities van Noord-Nederland. Van de in totaal 5.000 m2 oppervlakte is ongeveer de helft bestemd voor de datavloer: daar komen de servers te staan met de data en computersystemen van klanten. 1.000 m2 is nodig voor technische ruimtes. Dan blijft er 1.500 m2 over voor de kantoren van Bytesnet zelf en de werk-, presentatie-, onderzoeks- en testruimtes die straks beschikbaar zijn voor klanten en partners, waaronder diverse kennisinstellingen en innovatiewerkplaatsen uit de regio. Dat laatste vertegenwoordigt het Datalab.

“Het gebouw moet een dynamische plek worden, passend bij Campus Groningen en het regionale ICT-ecosysteem”, aldus De Jong. “Datacenters vormen het hart van de digitale infrastructuur. Het zijn aanjagers van nieuwe clouddiensten, webapplicaties en data-intensief onderzoek. Datacenters zijn het nieuwe fundament onder de economie.” Het concept van het Datalab is afgestemd op regionale (kennis)instellingen en bedrijven. Het Datalab gaat onderzoeksfaciliteiten bieden op allerlei gebieden van ICT-innovatie zoals Big Data, eHealth, MKB SMARTfactory en Internet of Things. Maar ook op het gebied van algemene techniek als energietransitie, elektra, koeling en beveiliging.

Datacenter
“Het wordt één van de meest energie-efficiënte datacenters van Nederland. Door toepassing van innovatieve, duurzame technieken ligt het energieverbruik beduidend lager dan gebruikelijk. We willen een van de meest energiezuinige datacenters van Europa zijn”.

Anders dan gebruikelijk bij dit soort gebouwen kiest opdrachtgever Bytesnet voor een open en toegankelijk gebouw waar de hele noordelijke ICT-gemeenschap van profiteert. Bedrijven, wetenschappers en studenten kunnen straks gebruik maken van de modernste ICT-faciliteiten, zoals High Performance Computing. Toch wordt een hoog beveiligingsniveau gegarandeerd. De computers en gegevens van klanten die van Bytesnets datacenterdiensten gebruikmaken, worden op alle mogelijk manieren afgeschermd voor iedereen die er niets te zoeken heeft, maar de datavloer staat volledig open voor diegenen die er wel moeten zijn. 24/7 dagen gepersonaliseerde toegang tot het gebouw, de zaal, de kooi of zelfs het rack op basis van biometrie en de nieuwste technologieën op het gebied van track & trace.

De nabijheid en toegankelijkheid zijn voor veel bedrijven een extra reden om voor een regionaal datacenter van Bytesnet te kiezen.

Datalab
Bytesnet zal het datalab zelf gebruiken voor innovaties op al die gebieden maar stelt de ruimte, middelen en functionaliteiten ook beschikbaar aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen, de zorgsector en het MKB met als doel stimulering van onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven en het regionale ICT-ecosysteem.

De Jong geeft enkele voorbeelden: “Met de Hanzehogeschool Groningen werken wij samen met De Digital Society Hub (Innovatiewerkplaats ICT en Media) en EnTranCe (innovatiewerkplaats energietransitie). Met Noorderpoort werken wij samen op het gebied van een mbo4-leergang Cloudengineer, stageplaatsen en afstudeeropdrachten voor ICT en Elektrotechniek. Ook met de RUG zijn we in gesprek, evenals met andere grote en kleine spelers op de noordelijke datamarkt. “Dat interactie rondom ICT en data zich juist hier ontplooit is niet voor niets. Op Campus Groningen weten we hoe we grote hoeveelheden data moeten verzamelen en verwerken, maar nog belangrijker is dat we weten hoe we de waarde uit die data kunnen halen. Met de kennis op de Campus veranderen we Big Data in Smart Data. De ontwikkeling van een Datalab past zodoende perfect bij de identiteit van dit gebied”

“We investeren ook in faciliteiten voor High Performance Computing: speciale computers met grote rekenkracht. Die zijn bijvoorbeeld nodig voor wetenschappelijk onderzoek en de verwerking van big data. Bedrijven en onderzoekers kunnen die voor kortere of langere tijd huren, zodat ze zelf niet hoeven te investeren in de dure apparatuur.”

“Ook dat past in ons streven naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen”, merkt De Jong op. “Onderzoek heeft rekenkracht nodig – rekenkracht die groter is dan reguliere ICT-componenten kunnen leveren. Ook genereert dit onderzoek een enorme hoeveelheid data. De huidige werkwijze en bekostiging van dergelijke functionaliteiten doen een enorme afbreuk aan de circulaire economie. Als ieder voor zich investeert is dat niet duurzaam te noemen en niet maatschappelijk onverantwoord.”

Bij de inrichting en voorzieningen van zowel het datacenter als het Datalab betrekt Bytesnet huidige en nieuwe klanten. Er zijn inmiddels vergevorderde gesprekken met bedrijven en organisaties, vertelt De Jong. “Zij geven aan serieuze belangstelling én behoefte te hebben aan de faciliteiten en functionaliteiten die we gaan bieden. Dat onze ambities aansluiten bij die van hen heeft ons doen besluiten nu snel onze plannen in daden om te zetten.”