Borrel SN

Op 16 januari j.l., was d’ROOT het toneel van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Samenwerking Noord.

De leden en partners waren in groten getale aanwezig en getuige van de oproep van Henk Pijlman (Voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool) op de leden en het bedrijfsleven om een bijdrage te leveren aan onderwijs en innovatie in Groningen. Ook maakte Fred Hassert het gehoor deelgenoot van de ontwikkelingen en doelen van Samenwerking Noord. Uiteraard werd het nuttige verenigd met het aangename en was de catering weer perfect.