Techniekcollege Rotterdam

Partnerschap met het techniekcollege Rotterdam

De roots van Bytesnet gaan terug tot 1999. Groningen Internet Exchange, GN-IX wordt in dat jaar opgericht. In Rotterdam volgt kort daarop de opening van Rotterdam Internet Exchange, R-IX. Beide organisaties, stichtingen, zijn netwerkplatformen en zorgen voor uitwisseling van IP-verkeer.

De stichtingen komen voort uit verschillende semipublieke organisaties. GN-IX uit de NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland), de RUG (Rijksuniversiteit Groningen) en de gemeente Groningen. RI-iX uit de gemeente Rotterdam. Na verloop van tijd vragen klanten de ondernemers Bix Jacobse en Peter de Jong om naast connectiviteit ook geconditioneerde ruimtes voor IT- en netwerkapparatuur te faciliteren. Data en vooral veilige opslag van data wordt almaar belangrijker. Klanten spreken nadrukkelijk hun vertrouwen de organisatie, haar producten, de dienstverlening en haar mensen.

Onder de nieuwe naam Bytesnet wordt vanaf 2008, naast connectiviteit ook housing& co-location aangeboden in Groningen en Rotterdam. De organisatie groeit snel en die groei zet door. Anno nu levert Bytesnet haar diensten vanuit vier thema’s: Housing & Co-Location, Expert Services, Data Innovation en Network Services. Vanuit de eigen locaties en die van hun twin datacenter partners. Nog altijd met dezelfde uitgangspunten: verbonden, dichtbij en professioneel.

We spreken Michael Arbman Business development manager bij Bytesnet.

Waarom doen jullie mee met het project Cloud Engineering?

Michael: “Onze dienstverlening richt zich met name op zorg en educatie. We hebben als IT-bedrijf regelmatig nieuw IT-geschoold personeel nodig met de juiste vaardigheden en competenties. We zien dat er een gat is tussen wat voor soort mensen wij nodig hebben en wat er van school afkomt. Wij willen meewerken aan de opleidingen voor de beroepen van morgen. Dus geen mensen meer opleiden voor beroepen die in de nabije toekomst niet meer bestaan. Een van de aanjagers van deze visie is Hans den Aantrekker hij is hier verantwoordelijk voor de service en hij heeft veel met MBO 3 en 4 studenten te maken. Hij levert zijn bijdrage om de opleidingen beter te maken”.

Wat is jullie core business?

Michael: “Internet komt niet uit de kraan. De Cloud komt niet uit de lucht. De Cloud en internet ontstaan uit een datacentrum. Wij leveren een geconditioneerde ruimte waar apparatuur van onszelf en van onze klanten kan staan. Wij leveren de verbinding om de data en informatie te ontsluiten voor de buitenwereld op een veilige en een optimale manier.

Dus jullie verhuren in feite de Cloud?

Maar wat is de Cloud eigenlijk? De Cloud is in feite de rekenkracht van iemand anders. Vaak is de rekenkracht van een onderneming niet optimaal en snel genoeg om beslissingen te nemen en data te kunnen verwerken. Vaak is er ook niet voldoende opslagcapaciteit om de bestaande data goed te kunnen gebruiken en verbanden te leggen met interne en externe data en te verwerken naar rapporten, proposities, visies, etc. Door heel veel computers en netwerken aan elkaar te koppelen ontstaat de Cloud die razendsnel is en veel rekenkracht heeft en enorme opslagcapaciteit. Dus de Cloud is in feite niets anders dan het gebruik maken van de computers van iemand anders. En dat kan overal op de wereld zijn en, daarom is het belangrijk om te weten voor wie je de data beschikbaar wilt stellen en voor wie niet”.

Welke type mensen hebben jullie nodig?

Michael: “Dat varieert van mensen die verstand hebben van elektriciteit, E-installaties, W-installaties tot netwerkbeheerders. Dus de technische beroepen op IT-gebied en Installatiegebied. We zijn altijd op zoek naar mensen die begrijpen hoe je data beschikbaar houdt en hoe je het kunt beveiligen. Maar ook opslag in een geconditioneerde ruimte en goed werkende elektrische systemen zijn belangrijk. Wij verwachten de komende jaren per jaar zo’n 2 a 3 nieuwe Cloud Engineers nodig te hebben en we hebben 2 tot 3 mensen per jaar nodig voor E- en W-installaties bij onze vestigingen in Rotterdam en Groningen”.

Waar vinden jullie dit soort mensen?

Michael: “Bijna 80% van onze mensen komen uit stages vanuit het MBO en HBO.

Wat verwachten jullie van Cloud Engineers die binnenkort van de opleiding af gaan komen?

De oude economie was gefocust op fossiele brandstoffen, die zorgde voor waardecreatie en productie dat is helemaal weg. De nieuwe economie en de nieuwe waarde creatie en de digitale economie zorgen voor waarde creatie door data. Die data is zo belangrijk voor onze economie dat er de afgelopen jaren hele nieuwe businessmodellen zijn ontstaan waaruit nieuwe bedrijven zijn ontstaan. De top 7 bedrijven in de wereld zijn inmiddels digitale data bedrijven. Die data moet worden opgeslagen, gedistribueerd, worden verrijkt (er moeten slimme dingen mee gedaan worden) en dat alles noemen we tegenwoordig vaak Cloud. Soms willen we die data in de Cloudin een beschermde omgeving in privaat bezit hebben, maar soms moet het publiekelijk  beschikbaar zijn. Data-opslag, -distributie, -beheer en -beveiliging zijn de beroepen van de toekomst. En daar houden we ons bij Bytesnet dagelijks mee bezig”.

Hoe denken jullie de onderwijs gap de komende jaren op te lossen?

Michael: “Wij zien 2 knelpunten die ook door de media en de politiek worden genoemd. Het is echt ongelooflijk dat scholen moeten werken met de technologie uit de 80 en 90-er jaren. Het is wel zo handig als we in 2019 gaan werken met de apparatuur en de applicaties van nu. Je gaat ook nu niet rijden in een auto van 100  aar geleden. Dus begin met de moderniseringsslag. Als opleidingen dat niet zelf kunnen hebben wij hier de techniek voorhanden en kunnen ze daar gebruik van maken. Maar ook andere partners stellen die apparatuur beschikbaar. Daarnaast moeten we de docenten ook helpen om te kunnen gaan met de laatste apparatuur en software. Dus naast een leerlingvolgsysteem moet er ook een docenten volgsysteem komen om iedereen op het juiste kennispeil te houden. Wij en de andere partners zorgen voor kennisoverdracht en de beschikking van kennis bij de docenten. Dat doen we op de scholen zelf maar we nodigen ook leerlingen en docenten uit op ons bedrijf. In onze vestiging in Groningen hebben we zelfs een auditorium waar we les geven. Dat willen we ook gaan doen in Rotterdam i.s.m. het Cloud Engineering project en deIT-campus”.