Duurzame bijdrage

100% van de benodigde energie voor d’ROOT is groene stroom

Zo dragen wij bij aan een duurzaam Groningen. Continu en met passie!

Benutten nieuwe mogelijkheden in energievoorziening
Duurzaamheid neemt een belangrijke plaats in bij Bytesnet. Onze ambities rijken hierin ver, heel ver. Dat begint bij een voor datacenters tot in detail doorgevoerde energietransitie. Van fossiele brandstoffen stappen wij over naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Werkelijk alle mogelijke middelen worden dus ingezet om onze fysieke locaties duurzamer te maken. Nieuwe koelsystemen, optimale isolatie en een circulaire insteek helpen daarbij.

Warmte opnieuw gebruiken
Bij een datacenter staan de servers in optimaal geprepareerde ‘gangen’ opgesteld. Deze servers gebruiken 24 uur per dag stroom en produceren 24 uur per dag warmte. De warmte die vrijkomt bij het koelen van de servers en andere ICT apparatuur wordt via een warmtewisselaar afgevoerd en vervolgens via een elektrische warmtepomp tot de gewenste temperatuur opgewaardeerd. Deze warmte wil Bytesnet in de nabije toekomst leveren aan WarmteStad, De warmte kan worden hergebruikt voor het verwarmen van gebouwen en woningen op Zernike Campus, waaronder vanzelfsprekend ook ons eigen pand d’ROOT, en de noordelijke wijken van Groningen.
Wij spreken van ‘duurzame restwarmte’ en zijn trots dat wij hiermee een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu.

Voorstander warmtenet
Op Zernike Campus is in 2017 een start gemaakt met de aanleg van het warmtenet Noordwest. Middels het warmtenet worden ruim 10.000 huishoudens, bedrijven en kennisinstellingen op Zernike en de woonwijken Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Kostverloren voorzien van duurzame warmte. Gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen hebben in oktober 2018 besloten dat komend jaar (2019) dit warmtenet verder wordt uitgebreid naar de Planetenlaan, Pleiadenlaan en de Dierenriemstraat. Bytesnet is een warm voorstander van dit soort goede ontwikkelingen.

Bytesnet staat achter WarmteStad
WarmteStad is het duurzame nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen. Voor de lange termijn bieden zij bedrijven en inwoners van de stad Groningen betrouwbare, betaalbare en bovenal duurzame warmte (en/of koude) oplossingen.
Inmiddels krijgen meer dan 1.500 zogenaamde ‘Stadjers’ koeling en verwarming, onder meer op het Europapark en op diverse locaties in Paddepoel en Selwerd. Op Zernike is, zoals gezegd, het eerste gedeelte van het warmtenet reeds aangelegd.