Noorderpoort

Samenwerken aan een prachtige toekomst!

In november 2012 begon Fitim Ismaili als Directeur Facilities bij Noorderpoort, één van de grootste ROC’s in Noord-Nederland. Inmiddels is hij eindverantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering. We vroegen hem om de jarenlange samenwerking met Bytesnet te beschrijven. Dat lees je hier terug, maar vooral ook zijn inspirerende verhaal en visie over zeer modern onderwijs.

Geen zorgen over de banen van morgen

Wie zelf kinderen heeft herkent deze vraag vast wel. Wat is het toekomstperspectief als banen steeds meer digitaliseren en er meer robots komen? Het antwoord van Fitim is dat bijvoorbeeld automonteurs nog steeds leren om banden te verwisselen, maar dat zij vooral kennis moeten hebben van ICT. “Voor het onderhoud van een Tesla sluit je namelijk de laptop aan en hoef je geen olie meer te verversen”, is hoe hij het duidelijk verwoordt. Dat veel afhankelijk is geworden van ICT en verbindingen geldt net zo goed in de zorgsector, want zonder dat zou er in deze tijd maar beperkt contact geweest zijn met familieleden in verpleeghuizen. Daarom is Noorderpoort continu, onder andere met hulp van Bytesnet, bezig met de banen van de toekomst en op dat gebied gebeuren er prachtige dingen.

De digitale campus

We vroegen Fitim waar hij het meest trots op is. Met veel enthousiasme vertelt hij erg trots te zijn over de manier waarop docenten van Noorderpoort tijdens de coronaperiode toch continue les hebben gegeven. “Toen op 15 maart alles op slot ging waren we in staat om binnen 3 werkdagen maar liefst 4.000 online lessen te verzorgen”, vertelt Fitim. Dat is indrukwekkend en zal niet door veel andere scholen nagedaan zijn.

Toen op 15 maart alles op slot ging waren we in staat om binnen 3 werkdagen maar liefst 4.000 online lessen te verzorgen.
Fitim Ismaili

Er was natuurlijk nooit gerekend op een pandemie, maar de ICT-afdeling van Noorderpoort bleek enorm goed voorbereid te zijn om razendsnel te kunnen schakelen bij wisselende omstandigheden. De digitale campus heeft een eigentijdse ICT, dubbele uitgevoerde datavoorzieningen, de benodigde infrastructuur en is voorzien van alle noodzakelijke uitwijkmogelijkheden. “Onze visie, dat er in de toekomst steeds meer data over de lijnen zou gaan en we hierop moesten anticiperen, bleek te werken. De extra lijnen en voorzieningen van Bytesnet is als het kopen van een auto met airbag; die wil je zien op het moment dat het nodig is en dat gebeurt.” Dat is een mooie vergelijking vinden wij.

Een werkplaats voor digitaal vakmanschap

Er is nog iets waaruit blijkt hoe Noorderpoort met een moderne blik naar de toekomst kijkt. De andere trots van Fitim is dat zij een werkplaats voor digitaal vakmanschap hebben opgericht. De locatie is uniek, namelijk op Kasteel Groningen. “Een betere plek is er niet om symbolisch van de oude wereld naar de nieuwe wereld te gaan; door een digitaal kasteel te realiseren”, vertelt Fitim. Studenten leren daar alles over digitale veiligheid en de manier waarop steeds meer apparaten aan het internet gekoppeld worden (IoT, Internet of Things). Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de jonge generatie om op een veilige manier met privacygevoelige informatie om te gaan. Dat levert vaak de nodige discussies op en dat is nuttig. Ook is er een medialab waar geleerd wordt om op andere manieren naar de toekomst te kijken. De lectoraten die daar een plek hebben worden, voor praktijkgericht onderzoek, noemen zij daar ‘practoraten’ om nog meer te benadrukken dat zij elke dag met nieuwe technologieën aan de slag gaan.

De banen van de toekomst creëer je samen

De banenmarkt verandert razendsnel in allerlei sectoren binnen onze samenleving. “Bytesnet is bij uitstek een mooi Gronings bedrijf met hart voor het onderwijs”, merkt Fitim op. Zij werken niet alleen met ons samen, maar ook met hogescholen en universiteiten. Zowel met studenten als docenten. Door het intensieve contact zorgen we ervoor dat studenten opgeleid worden met de juiste kennis voor de banen van de toekomst. Samen met het bedrijfsleven, waaronder Bytesnet, worden zelfs nieuwe studierichtingen bedacht. Zo zal een data scientist van de toekomst, die afkomstig is van het hbo, nog steeds ‘ouderwetse handen’ nodig hebben om bijvoorbeeld een toepassing met betrekking tot kunstmatige intelligentie vorm te geven. Ook in de toekomst zul je ‘doeners’ nodig hebben, alleen in andere banen. De data practioner zal daarom een studierichting zijn waar je bij het ROC op kunt afstuderen. Alleen is er wel iets waar Fitim nadrukkelijk zijn zorgen over uit en extra aandacht voor wil vragen:

De oproep van Fitim

Het is de laatste tijd opvallend vaak in het landelijke nieuws geweest: het mbo kampt met een groot tekort aan stageplaatsen in Nederland dat inmiddels op dreigt te lopen tot meer dan 20.000! Bedrijven zoals Bytesnet begrijpen dat er stageplekken gerealiseerd moeten worden, merkt hij op. “De markt waarin datacenters zich begeven heeft bijvoorbeeld beroepen nodig op het gebied van koeltechniek, elektra, data, netwerkkennis, maar ook duurzaamheid. Daarom wordt er door hen geïnvesteerd in werknemers van de toekomst”, legt Fitim uit. Zijn oproep aan andere ondernemers is om, ondanks de coronacrisis, te blijven investeren in de banen voor morgen. “Hoe moeilijk dat nu misschien ook lijkt; het gaat wel om de banen van de toekomst in verschillende sectoren? Laten we juist nu onze banden verder aan halen en elkaar opzoeken”, is zijn oproep.

Over Noorderpoort en Bytesnet

Noorderpoort heeft 16 verschillende scholen, zo’n 14.000 studenten en met circa 1.400 medewerkers behoren zij tot de grootste ROC’s in Noord-Nederland. Ondanks dat zij groot van omvang zijn, is er veel persoonlijke aandacht voor de studenten. De operationele infrastructuur van Noorderpoort is gestationeerd, als private Cloud oplossing, in de server racks van het datacenter in Groningen d’ROOT op de Zernike Campus. Omdat ROC’s bij uitstek te maken hebben met persoonlijke, dus privacygevoelige, gegevens van studenten en docenten speelt betrouwbaarheid, veiligheid en data op Nederlandse bodem een grote rol bij de keuze voor Bytesnet. Daarnaast heeft Noorderpoort liefst 17 doelen van duurzaamheid in haar beleid beschreven die door de Verenigde Naties zijn opgelegd in het Klimaatakkoord. “Het is essentieel dat wij samenwerken met bedrijven die duurzaam denken en groen zijn en dat is een andere belangrijke reden van onze langdurige samenwerking. Want in een duurzame planeet zit de allergrootste toekomst verscholen”, sluit Fitim af.

Dankwoord

Namens Bytesnet willen we Fitim Ismaili enorm danken voor het delen van zijn visie en spreken de wens uit om nog jarenlang samen de banen van de toekomst te faciliteren.

Klik hier voor de downloadbare versie van deze klantcase.

Meer weten? Neem contact op met Anthony!

Wil je meer informatie over deze samenwerking? Neem dan contact met ons op, dan zal Anthony u te woord staan!