Datacenters

Datacenter Groningen

Groningen en Bytesnet hebben een band die teruggaat tot de vorige eeuw. In 1999 werd namelijk Groningen Internet Exchange (GN-IX) opgericht om de regio digitaal beter te ontsluiten. Die stichting bood bedrijven, overheden en instellingen een netwerkplatform en zorgde voor de uitwisseling van IP-verkeer. In 2008 ontstond uit de vraag van klanten naar datafaciliteiten en dataopslag Datacenter Groningen. Bytesnet, de exploitant die voortkwam uit GN-IX, is nog steeds voor 100 procent Nederlands.

Datacenter Groningen: profiteren van internetknooppunt

Als internetknooppunt met snelle verbindingen speelde GN-IX een belangrijke rol voor de IT-sector, de economie en de samenleving in Noord-Nederland. Naarmate de digitalisering zich ontwikkelde groeide bij bedrijven, maar ook bij overheden, in het onderwijs en de zorg de behoefte aan de opslag en verwerking van data. Het bleek slim en efficiënt om die faciliteiten onder te brengen op het internetknooppunt.

Uit GN-IX ontstond in 2008 Bytesnet dat met Datacenter Groningen voor die wensen een oplossing bood: geconditioneerde en beveiligde ruimtes voor IT- en netwerkapparatuur. Met Housing en Co-Location kwamen de hoogwaardige faciliteiten voor alle klanten beschikbaar.

Van huren van datacenterruimten naar eigen datacenters.

Bytesnet startte in Groningen met het huren van datacenterruimten bij verschillende datacenters waaronder die van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze aanpak was een schot in de roos, maar door het succes werden de ruimten al snel te klein. Bovendien merkte Bytesnet dat klanten meer wilden. De wens ontstond om net als in Rotterdam een eigen datacenter te ontwikkelen. Samen met partners werden vervolgens plannen gemaakt voor een een in alle opzichten nieuw datacenter op de Zernike Campus.

In 2018 opende Bytesnet het Data Competence Center d’ROOT: een compleet nieuw en duurzaam pand met een uniek concept. Het combineert de veilige en betrouwbare opslag van data en snelle verbindingen in een data center en een toegankelijk Datalab met werk-, presentatie-, onderzoeks- en testruimtes. Die worden volop gebruikt door kennis- en onderzoeksinstellingen en innovatieve bedrijven uit de regio. Onder meer voor Artificial Intelligence– en andere hightech-toepassingen.

Diensten Datacenter Groningen d’ROOT

Bytesnet biedt in d’ROOT allerlei data- en aanverwante diensten. Die zijn in te delen in vier thema’s:

Datacenter Groningen: broedplaats voor digitale innovatie

Datacenter Groningen is geen doorsnee datacenter. Dat zie je al aan de buitenkant, je ervaart het ook binnen. Er ruimte voor digitale daadkracht. We geven ondernemers, bestuurders, studenten, wetenschappers een warm welkom en de ruimte. We initiëren en faciliteren samenwerking. Tussen partners, kennis- en onderzoeksinstellingen, overheden, onderwijs en bedrijfsleven. Zodoende is het Data Competence Center een broedplaats voor innovatie op het gebied van digitale innovatie.

Datacenter Groningen faciliteert wetenschappelijk onderzoek

Digitalisering is wijdverbreid. De hoeveelheid data en de mogelijkheden om die te gebruiken voor informatie en onderzoek groeien hard. d’ROOT beschikt over de modernste voorzieningen voor High Performance Computing. Het kloppend hart daarvan zijn de speciale servers met grote rekenkracht. Daarvan maken steeds meer bedrijven, onderzoeksinstituten, laboratoria en ziekenhuizen gebruik. Zodoende hoeven ze niet zelf (meer) te investeren in deze kostbare computers. Ze zijn bijvoorbeeld onmisbaar voor wetenschappelijk onderzoek, AI-toepassingen en data-analyse met big data.

Datacenter Groningen: duurzaamheid voorop

Bij het ontwerp en het concept van het datacenter in Groningen stond en staat duurzaamheid voorop. Van de gebruikte materialen tot het energieverbruik. Dat gaat veel verder dan de keuze voor energiezuinige apparatuur en efficiënte vrijeluchtkoeling.

Warmteterugwinning

Datacenter Groningen werkt samen met WarmteStad Groningen om de warmte die de servers produceren op te vangen en aan het warmtenet te leveren. Die kan zodoende worde benut voor de verwarming van woningen.

Koelen in olie

High Performance Computing is een energie-intensief proces. De processoren produceren meer warmte dan die van gewone computers. Dit stelt hogere eisen aan de koeling. Daarvoor maakt Bytesnet in d’ROOT gebruik van Immersion Cooling, een nog nieuwe Nederlandse technologie. Bij dit gesloten vloeistof-gekoelde systeem worden de servers ondergedompeld in speciale olie. Dat is op de eerste plaats nóg efficiënter dan vrijeluchtkoeling. Maar de vrijkomende, hogere warmte kan ook beter worden hergebruikt. De uiteindelijke CO2-besparing voor het warmtenet bedraagt minimaal 55 procent.

Waterstof

Ook werkt Bytesnet mee aan een pilot met groene waterstof te benutten. Er komt een brandstofcelinstallatie die met groene waterstof voor een deel van onze stroom gaat zorgen.

SmartPower & Performance

Veel servers van klanten die hun apparatuur in d’ROOT hebben staan, draaien voortdurend op hun maximale vermogen, terwijl dat in de meeste gevallen slechts een deel van de tijd nodig is (bij piekbelasting).

Bytesnets eveneens Nederlandse partner Tuuring heeft een platform waarmee de serverprestaties en hun daarmee samenhangend energieverbruik gemonitord kan worden. Samen hebben we een oplossing ontwikkeld om powermanagement te combineren met Digital Performance Management: SmartPower & Performance. Daarmee bieden we klanten de mogelijkheid om zonder prestatieverlies het energieverbruik en de CO2-uitstoot van hun servers met minimaal 10% te verminderen.

Meer weten? Neem contact op met Anthony!

Wil je meer weten over Datacenters? Neem dan contact op met Anthony voor al uw vragen!