Duurzaamheid

Duurzame datacenters: logisch en doordacht

Duurzaamheid is dagelijkse business voor Bytesnet. Logisch en doordacht, in alles wat we doen. Daarbij zetten we in op nieuwe technieken en toepassingen: van het benutten van groene waterstof tot het verbeteren en delen van restwarmte, van baanbrekende koeltechnologie tot uitgekiend powermanagement. 
  

Innovatieve koeling

Het koelen van datacenters is de grootste energievreter. Daarom besparen we juist hierop. Naast vrijeluchtkoeling maken we de volgende stap door IT apparatuur in speciale olie te dompelen en zo nog efficiënter te koelen. Dit verhoogt de levensduur en levert restwarmte met een hogere temperatuur.

Hergebruik restwarmte

De restwarmte van ons datacenter d’ROOT gebruikt WarmteStad Groningen om woningen te verwarmen. Onze restwarmte is nog waardevoller door hogere temperaturen dankzij de koeling met olie. Dit levert het warmtenet een CO2-besparing op van minimaal 55% ten opzichte van de oorspronkelijke uitstoot.

Waterstof als energiebron

We gaan als eerste datacenter in Nederland een pilot doen om groene waterstof in te zetten als additionele primaire energiebron. Dit heeft veel meer effect op C02-reductie dan waterstof alleen maar inzetten voor noodstroomvoorzieningen.

Groene datacenters

Datacenter Rotterdam en Datacenter Groningen werkten al energie-efficiënt, maar we maken ze steeds groener. Ter illustratie: in 2012 was ons Datacenter in Rotterdam een van de meest energiezuinige datacenter van Europa.
Bytesnet staat voor een veilige en duurzame digitale samenleving. Dat zie je terug in onze dienstverlening, in de manier waarop onze datacenters opereren en in de vele maatregelen om de CO2-uitstoot tot een minimum te beperken. Dat is goed voor de planeet, voor onze datacenters, medewerkers en voor onze klanten.

Groene Stroom

Bytesnet koop groene stroom in door middel van certificaten van Garantie van Oorsprong (GvO). Een GvO is een bewijsstuk waarmee de afkomst van duurzaam geproduceerde energie aangetoond wordt. Het systeem van uitgifte en verhandelen van GvO’s is wettelijk geregeld en maakt onderdeel uit van het European Energy Certificate System (EECS) dat wordt beheerd door de Association of Issuing Bodies (AIB). GvO’s kunnen uitgegeven worden voor stroom opgewekt met zon, wind, waterkracht en biomassa.

De laatste jaren worden er steeds meer vragen gesteld bij stroom uit biomassa en waterkracht. Het zou ook gedeeltelijk grijze stroom betreffen. Bytesnet koopt daarom GvO’s van Europese Wind.

Waterstof

Als eerste datacenter in Nederland werkt Bytesnet mee aan een pilot om groene waterstof te benutten voor de elektriciteitsvoorziening. Binnen het project HEAVENN steunen we Hydrogen Valley Noord-Nederland. In d’ Root, ons Datacenter in Groningen, komt een brandstofcelinstallatie die met groene waterstof voor een deel van onze stroom gaat zorgen, vooral tijdens piekuren.

Koelen zonder drinkwater

Computers en servers produceren veel warmte. Een laptop of PC kan al flink warm worden, laat staan de grote computerplatforms met vele kilowatts vermogen. Die warmte zal gekoeld moeten worden om te voorkomen dat de apparatuur overhit en automatisch uitgeschakeld wordt. Datacenter hebben daarom grote koelinstallaties. Veel datacenters gebruiken niet alleen stroom, maar ook veel drinkwater. Het verdampen van water is onderdeel van een koelmethode die in zichzelf efficiënt is, maar het hoge drinkwatergebruik heeft ook een keerzijde, vooral als er tekorten ontstaan in warme zomers.

Bytesnet heeft voor haar datacenter in Rotterdam en Groningen gekozen voor koelmethoden die geen drinkwater verbruiken, maar nog steeds heel efficiënt zijn en zo veel mogelijk gebruik maken van de koele buitenlucht. In het Datacenter in Rotterdam wordt er gekoeld met het Kyotowiel en het nieuwe d’ROOT Datacenter in Groningen wordt Low Speed Ventilation techniek toegepast in combinatie met een gesloten koelsysteem. Meer weten? Lees ons artikel ‘Duuzaamheid zit bij databedrijf Bytesnet in de genen’.

Restwarmte

Veel van de energie die in datacenters wordt gebruikt, is nodig voor koeling van de serverruimtes. Bij Bytesnet gebruiken we al jaren vrijeluchtkoeling, een slimme en efficiënte manier om gewoon de buitenlucht te benutten.

In Datacenter Groningen hebben we een samenwerking met WarmteStad om de warmte die de servers (27ºC-35ºC) produceren en de warmte van ons HPC platform (50ºC- 55ºC) voor onze science cloud te leveren aan het warmtenet van WarmteStad, zodat die ten gunste komt aan de verwarming van woningen en gebouwen in de stad Groningen.

Immersion Cooling

In Datacenter Groningen kunnen klanten die veel data en algoritmes verwerken gebruikmaken van de High Performance Computing-diensten die Bytesnet aanbiedt. Deze processoren zijn energie-intensief en produceren meer warmte. Dit stelt hogere eisen aan de koeling.

Daarvoor maken we gebruik van Immersion Cooling, een technologie die is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Asperitas. Bij dit gesloten vloeistof-gekoeld systeem worden de servers ondergedompeld in speciale olie. Koelen op deze manier is niet alleen veel efficiënter dan luchtkoeling, de vrijkomende warmte kan ook beter worden hergebruikt. Die is namelijk hoger. Zodoende is de CO2-besparing voor het warmtenet minimaal 55 procent.

SmartPower&Performance

De IT-managers van veel klanten kiezen voor hun servers uit zekerheid de maximale power management-instellingen (High Available). Dan kunnen ze de vraag altijd aan, zo is de gedachte. Maar de servers draaien daardoor voortdurend op het maximale vermogen. Ook als dat niet nodig is.

Onze Nederlandse partner Tuuring heeft een platform waarmee de serverprestaties en daarmee samenhangend energieverbruik gemonitord kan worden. Samen hebben we een oplossing ontwikkeld om powermanagement te combineren met Performance Management: SmartPower&Performance, noemen we dat.

Daarmee bieden we klanten de mogelijkheid om zonder prestatieverlies het energieverbruik van hun servers met minimaal 10% te verminderen. Dat betekent een even grote vermindering van de CO2-uitstoot en daarbovenop, zeker nu een aantrekkelijke kostenbesparing. Het optimaliseren van powermanagement is ook nog eens door de Nederlandse overheid erkende als energiebesparende maatregel voor bedrijven om te voldoen aan hun energiebesparingsplicht.

Lage PUE-waarde

Bij Bytesnet hebben we oog voor onze carbon footprint – en helpen we ook onze klanten om die van hen te verkleinen. Een handige maatstaf in onze branche is de PUE: Power Usage Effectiveness. Deze geeft aan hoe energie-efficiëntie een datacenter is, inclusief alle ondersteunende apparatuur. Het betreft het totale energiegebruik van een datacenter gedeeld door het gebruik door de IT-apparatuur. De ideale PUE-waarde is 1: dan wordt alle energie benut voor de IT-apparatuur. Gemiddeld scoren Nederlandse datacenters een PUE-waarde van 1,3. De design PUE-waarde van ons datacenter in Groningen is berekend op 1,13. Op basis van de huidige vulling realiseren wij nu al een PUE-waarde van 1,25.

Meer tips hoe u duurzaam kunt zijn?

Neem gerust contact met ons op als u wilt weten hoe u zo duurzaam mogelijk uw servers kunt inzetten. Wij denken graag mee hoe u energie bespaart en we samen de digitale samenleving duurzamer maken.